گلخانه اسپیس

ساخت گلخانه اسپیس فریم

ساخت گلخانه با سازه اسپیس فریم گلخانه‌ها یکی از راه‌های مؤثر برای تولید محصولات کشاورزی در شرایط غیرمناسب آب و هوایی هستند. این سوله ها با استفاده از سازه اسپیس فریم، یکی از روش‌های مدرن و مقاوم در ساختمان‌های فلزی، ساخته می‌شوند. اسپیس فریم(spaceframe) با استفاده از قوس‌های فلزی به صورت هندسی ای و شبکه‌ای …

ساخت گلخانه اسپیس فریم Read More »