نمایشگاه تحول صنعت خودرو 1402

نمایشگاه تحول صنعت خودرو 1402

نمایشگاه تحول صنعت خودرو در نمایشگاه بین المللی تهران 1402 نمایشگاه تحول صنعت خودرو با مجری برگزارکننده شرکت نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس) با مدیر ناظر آقای بیدی در نمایشگاه بین المللی تهران سئول مورخ 23 الی 26 آبان ماه 1402 برگزار میشود.نمایشگاه تحول صنعت خودرو در نمایشگاه بین المللی تهران، به عنوان یکی از بزرگترین و …

نمایشگاه تحول صنعت خودرو 1402 Read More »